Effi a mořská příšera - 5.část

31. ledna 2010 v 13:32 |  Rose among the thorns
"Zmateně? Tak se cítíte, Lady Racconsová?" ušklíbla se Effi.
"Proč zmateně?" podivil se jí otec.
Effi se vyhnula jejich pohledům a zamířila ven z domku "Snad abychom vyjeli, co říkáte, Lady Racconsová?"
Adriana políbila Gila na nos "Vrátím se, nemusíš se bát, bez ní."
To už ale Effi bohužel neslyšela.
Seděla totiž v kočáru a čekala, až se její budoucí macecha objeví a ukončí její čekání.
"Neměla byste být na otce tak přísná." Pokárala ji Lady Racconsová, hned co se ukázala na schůdcích povozu.
"A proč ne?" ušklíbla se Effi.
"Má vás rád."
"To vyprávějte bláznův v ústavu, ne mě! Já mám rozum v pořádku."
Lady Racconsová se usadila naproti drzé dívce a nakopla ji špičkou nohy "Nebuďte hrubá, drahá."
"Mohu jet na kozlíku?" zeptala se Effi.
"Ne! Dámě se nesluší, aby jezdila vedle poddaného."
Dívka se pousmála a pak vyhrkla "Jaký poddaný? Vždyť je to můj bratranec Colis…"
Lady Racconsová se mile usmála "Nepovídejte drahá! Vy s ním máte nějaký mechtle techtle?"
"Ne!" odsekla Effi.
Nedbala Adrianinovýho zákazu a vyskočila z kočáru. Po žebříku se vyšplhala na kozlík a poručila Colisovi, aby se rozjel.
Poslech a za nedlouho se ocitli na kamenité cestě, která vedla dolů do údolí, kde byl i přístav.
****************************
Chris uviděl na městské silnici Harissův kočár. Nevěřil svým očím, když spatřil, kdo sedí vedle kočího.
"No to si snad dělá srandu!" ušklíbl se.
Seskočil z ráhnoví a poručil synovi, aby hlídal loď.
"Rozkaz, tati." Zazubil se chlapec a vyskočil si na bednu od whisky a rozhlížel se po lodi.
Chris přeběhl můstek a čekal, až se kočár zastaví.
Z kočáru se vyhrnula starší dáma a na hlavě měla klobouček, který byl plný peří.
Měla ruce v bok a ze silnice ječela na Effi, která se jí smála z kozlíku a nechtěla slézt.
"Však ty ještě uvidíš, kdo se bude smát naposled!" hrozila jí ukazovákem Lady Racconsová.
Chris k ní přistoupil ze zadu, ale než stačil něco říct, dáma mu dala loktem do žeber a úlekem se svezla v mdlobách na zem.
"Nepotřebujete nějak pomoci, Lady Harissová?" zeptal se směrem ke kozlíku.
"Kdybyste byl tak laskavý a snesl mě dolů."
Chris ji uchopil v pase a tiše podotkl "Máte pas skoro jak včelka. Ještě pár centimetrů a mohl bych vás obejmout jen rukama."
Mile se usmála "To víte, mi Harissovi holky máme drobnou postavu."
Nebyl si jist, jestli byla opravdu Harissova. A když jo, tak zřejmě skutečně po matce, protože její otec byl děsný snob.
"Smím vás doprovodit? Na nákupy?"
"Správně, uhádl jste." Usmála se Effi a zavěsila se mu do jeho paže.
Mezitím se probrala Lady Racconsová a už syčela jako had "Nechte tu dámu být! Nepřeji si, aby se scházela s takovými pobudy, jako jste vy!"
Chris se otočil k dámě, která na něho křičela a mile se usmál.
"Chris Crook Graham, majitel této lodi a pěti dalších."
Na Lady Racconsovou to zřejmě udělala dojem, protože se ji lstivě zaleskli oči.
"Co kdybyste nás doprovázel po nákupu?"
"Skutečně?" ptala se dychtivě Effi, kterou její změna chování pobavila.
"Ty máš snad pochyby, moje dítě?"
Effi se rozčíleně rozhlédla po tržišti v přístavu a byla ráda za to, že si jich nikdo nevšímal.
Na nebi se stahovala mračna a v dáli břehy obklopovali cáry husté mlhy.
"Ano. Pochyby o vaše zdraví, matko."
Chris je pobaveně sledoval a pak s úžasem dodal "No ne, vy se stane Lady Harissovou? Paní?"
"Tss.." urazil její pýchu, ale ona se nedala jen tak vykolejit "Lady Racconsová vy nezdvořáku! A mimochodem, žádná Harissová, ale Racconsová-Harissová."
Otočila se k dvojici zády a vyzvala Colise, aby ji doprovázel.
"Máte zajímavé příbuzné, Effi." Usmál se Chris.
"Pak se nedivte, po kom jsem." Zasmála se Effi.
"Po maceše snad ne?"
Effi se zazubila "To opravdu jen stěží! Nejsme naštěstí příbuzné. I když, budeme."
Cítila se v jeho blízkosti tak lehce, až se jí nechtělo uvěřit, že je to v jejím životě možné.
"To vás opravdu lituji!"
"Co si to tam vy dva šeptáte? Všechno slyším!" ušklíbla se Lady Racconsová a už vymýšlela, jak se té malé mrchy zbaví, aby se už nikdy nevrátila na Harissovo sídlo.

*************************************
Den se chýlil ke konci, když se Lady Racconsová ztratila Effi z dohledu a ona zůstala s Chrisem o samotě.
"Klepete se, drahá." Usmál se Chris a přejel ji palcem po zmodralých rtech.
"Je mi maličko zima." Přiznala neochotně Effi.
Rozhlížela se po maceše. V rukou držela čtyři tašky s nákupem, a Chris držel dalších pět.
"Nešla náhodou pro kočár už před hodinou? Zdá se mi to tak strašně dlouho." Usmála se vystrašeně Effi.
"Máte pravdu, ale ve vaší přítomnosti mi to ani tak dlouho nepřišlo, vám ano?"
"To ne, ale na kostelní věži jsou hodiny…" usmála se Effi.
Přitiskla se k jeho hřejivému tělu a do ucha mu zašeptala "Mám docela strach, aby mě tu macecha nenechala."
"Myslíte, že by toho byla schopná."
Effi zadržela slzy v očích "Mám takové neblahé tušení, že ty krkavci u nás dnes ráno nekrákali jen tak zbůhdarma."
"Krkavci?" zasmál se pobaveně Chris.
Jeho smích byl nakažlivý a tak se s úsměvem rozpovídala o dnešní náladě, že ani nevnímala kočár, který projel kolem nich a ani se nezastavil.
"Nebyla to náhodou Lady Racconsová?" zeptal se Chris.
Effi se podívala na ujíždějící kočár, který se ztrácel na kopci, který vedl k Harissovu sídlu.
"Ta mrcha!" vyštěkla Effi. Chtěla se rozeběhnout za ní, ale Chris ji nedal šanci.
"Počkejte, nebo to všechno vysypete." "Ale jak se teď dostanu domů?" Chris se usmál "Jedna možnost by tu byla. Ale něco za něco." "Ano?" Effi k němu shlížela v naději v očích. "Odvoz za večeři s vámi. Berete?" Přikývla "Když jenom tohle."Odešli směrem k lodi a bylo mezi nimi dlouho ticho, než Effi špitla "Děkuji."
Pohladil ji po vnitřní straně dlaně a spiklenecky na ni mrkl. "Kdybyste se po večeři nechtěla vrátit domů, jsem na palubě sám a kajut je tam dostatek."
S úsměvem přikývla "Lákavá nabídka, ještě se rozmyslím, souhlasíte?"
"Budu očekávat kladnou odpověď." Usmál se.
Chytl ji pevně za ruku a společně přešli vysoko postavený můstek. "Posledně jste sem nedošla, že? Lady Harissová." Škádlil ji rejpavě.
"To ne, měla jsem co dělat, abych se neutopila." Přikývla; vůbec si nebyla vědoma jeho ironie.
"Vy? Snad já, drahá!" "To ano, už jsem vám poděkovala za záchranu života?"
"Ještě ne, ale věděl bych, jak byste to mohla odčinit."
"Ano? A jak, prosím vás?" Mírně se k němu nahnula "Neradím vám ale, abyste měl nemravné návrhy, na to jsem skutečně dost alergická."
"Jste tak alergická, až se vám z toho může něco stát?" zeptal se pobaveně.
"Co máte na mysli? Vztek?" - Zavrtěl hlavou "Ten ne, mám na mysli třeba vaše zdraví."
Zadívala se na chlapce, který stál Chrisovi za zády a podotkla "O mé zdraví se bát nemusíte, otec mě každoročně, když byl mráz, rád otužoval v ledovém sněhu a pod vodou ze zahradní studně." Usmála se trpce "Představíte nás?"
Chris se otočil "Samozřejmě. Rone, tohle je Lady Harissová. Lady, tohle je můj syn, Ron Graham."
Ron stál s úsměvem od ucha k uchu "Tak vás měl Johns na mysli, když tvrdil, že se otec pomátl?"
"Rone! S dámou se takhle nemluví, ukloň se!" smál se Chris, který byl maličko v rozpacích.
"Jak si přejete, pane!"
"Tati, Rone, tati! Už to konečně pochop." Plísnil ho zbytečně Chris.
Ron pokrčil rameny "Dobře, pane."
Chris vzal od Effi tašky z nákupem a položil je na stolek, který v malé kuchyni.
"Máte moc krásnou loď, Chrisi." obdivovala tmavé dřevo, kterým byli obkládané stěny.
"Děkuji. Ale věřte nebo ne, vy se zde vyjímáte jako růže v trní!"
***********************************
"Kde je Effi?" křičel Gil na Lady Racconsovou, když se vrátila z nákupu sama.
"Přece jsme se domluvili, že ji tam nechám!" usmála se Adriana.
Gil se posadil za dlouhý stůl "Jo. Už si vzpomínám! Posaď se drahá, chci ti říct něco důležitého."
"Ano? Skutečně?"
Sellen sledoval dvojici z povzdálí "Kde jste nechala mladou slečnu?!" Zeptal se drze.
"Teď neruš, Sellene! Jdi si po svým." Křičel už zase Lord Hariss.
"Pane." Sellen se uklonil "Promiňte mi, půjdu, ale až mi dáma řekne, kde nechala naši malou holčičku?"
"V přístavu, a teď už zmiz, Lord Hariss mi chce sdělit něco důležitého!"
Chytl ji za ruku a hlas se mu zlomil bolestí "Dnes tu byl doktor a řekl mi, že mám neznámou chorobu. Jedná se hlavně o to moje zapomínání a výbuchy hněvu. Změny nálad a tak. Prostě, hrozí mi ranění mrtvice!"
"Ach Gile, ale to je hrozné!" vřískala Adriana "To mi chceš říct, že umíráš?"
"Myslel jsem, že jsem to už řekl." Podrbal se na hlavě "Ale to je jedno! Předám ti všechny listiny k tomuto domu, ale nikdy, rozumíš, nikdy se nesmí dostat do rukou Murdovi, ze Skotska!"
"A proč Gile. Proč?" ptala se Adriana.
"Protože by zjistil, že jsme mu s Herietou vyfoukli Harissovo sídlo pod nosem. Vlastně, Murdovo sídlo!"
"Vy jste děsný podvodník!" zahyhňala se Adriana.
"A vy jste drahá strašná svůdnice!"
Přehodila nohu přes nohu a naklonila se k němu se svým hlubokým výstřihem "Skutečně?" zeptala se s povytažením elegantního obočí.
Zajel ji dlaní do živůtku a uchopil do ruky její ňadro. Přitiskl své rty na její a skoro neslyšně zamumlal "Užij si mě. Dneska už možná naposledy…"
"Mluvíš tak příšerně, Gile! Ty se nebojíš smrti?"
Gil pokrčil rameny "Ne. Už dávno jsem totiž zapomněl, jak sladké je žít."
Lady Racconsová nebyla nejchytřejší, myslel si Gil, když mu skočila na takový blábol, ale byl to nejlepší způsob, jak nejlépe zmizet ze země!
"A jak víte, že umřete?" zeptala se ještě Adriana.
"Dneska mi to prorokovali ty vrány!"
Adriana si v duchu nadávala: Sakra! Zatracený oči moje!
Lady Racconsová byla totiž krátkozraká a teď ji došlo co Effi dnes tak zkoumavě pozorovala z kozlíku na obloze. Už ji došlo, že to krákání způsobovali vrány! Že ji to nenapadlo dřív.
Gil se ještě sám pro sebe usmál. Stejně na to sídlo bude mít jen a jen Murdo nárok, protože jeho drahá Effi vlastně nebyla jeho! Hm, kdo ví, kdy to Adrianě s její hloupostí dojde.
Začal se strašidelně smát.
"Co se děje? Viděl jste smrtku?" zeptala se Adriana; v tu ránu ji došlo, že na vstup do parlamentu může už teď zapomenout. Zakňourala a svezla se Gilovi do náruče "Je mi vás tak líto." Jako by mluvila k sobě.
Gil se ušklíbl "Ale houby smrtku. Viděl jsem vás, drahá Adriano."
"Skutečně?"
"Ano! Viděl jsem vás nahou."
 


Komentáře

1 Nyoko Nyoko | Web | 17. února 2010 v 18:26 | Reagovat

xoD tak to je krutý xoD Prej: "Viděl jsem vás nahou." ^^ tak to je poklona jak fík :oD těším se na další dílek ;o)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama