Prosinec 2016

Sny

1. prosince 2016 v 22:08 Content
Sny
Kéž bych měl nebem okrášlené šaty,
vyšívané zlatým a stříbrným světlem,
Modré, nejasné a temné šaty,
Z noci, světla a šera,
Chtěl bych rozprostřít ty šaty pod tvoje nohy,
Ale já, jsa nuzák, mám jen své sny,
Rozprostřel jsem své sny pod tvoje nohy,
Našlapuj jemně neboť kráčíš po mých snech..
(William Butler Yeats)